2021 год

Заседание № 1 от 07.06.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 63.0 KB
Заседание № 2 от 20.07.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 63.5 KB
Заседание № 3 от 20.07.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 61.0 KB
Заседание № 4 от 03.08.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 61.0 KB
Заседание № 5 от 03.08.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 61.5 KB
Заседание № 6 от 03.08.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 61.5 KB
Заседание № 7 от 05.08.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 67.0 KB
Заседание № 8 от 05.08.2021г
Тип: Microsoft Word Document, размер: 67.0 KB